L’impost sobre les estades en establiments turístics grava les estades en allotjaments turístics, albergs de joventut i altres establiments o equipaments que prestin serveis turístics d’allotjament. Entre altres, també estan subjectes les llars compartides, els hostals, pensions, fondes i cases d’hostes. Hi ha estades que estan exemptes de l’impost com les de persones de menys de 17 anys, o les estades subvencionades per programes socials d’una administració pública de qualsevol estat membre de la Unió Europea

És un impost que s‘ha de presentar cada sis mesos a l’octubre i a l’abril de cada any, respecte a les estades dels sis mesos anteriors (abril-setembre i octubre-març).

Aquest impost hauria d’haver estat “repercutit” a les persones que han estat a l’establiment, tant si es disposa de llicència turística (inscripció al Registre de Turisme de Catalunya) com si no. És, per tant, que l’impost ha de figurar de forma separada a la factura emesa als clients.

Recordeu que el titular de l’establiment turístic actua com a substituent del contribuent enfront de les autoritats tributàries. Això inclou tant a persones físiques o jurídiques, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que prestin aquests tipus de serveis.

Per a presentar-la cal disposar de les dades de l’establiment turístic, així com del nombre d’estades subjectes i no exemptes i de les estades exemptes. El tràmit és relativament senzill, però AEME Advocats port ajudar a fer-ho.

Poden contactar AEME Advocats per a més informació, això com accedir a la pàgina informativa de l’ ATC (Impost sobre les estades en establiments turístics. Agència Tributària de Catalunya (gencat.cat).

PONTE EN CONTACTO CON NUESTROS ESPECIALISTAS

Ponte en contacto con nosotros para explicarnos tu situación y, en su caso, proponerte nuestros servicios.